Blog

Norma ČSN EN 50291-1:2010

Image

ČSN EN 50291-1 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

Norma stanovuje obecné požadavky na konstrukci, testování a funkční vlastnosti elektrických zařízení určených pro detekci oxidu uhelnatého (CO) v obytných domech. Rozlišuje 2 typy zařízení – typ A, který zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci doplněnou o výstupní signál, kterým lze přímo či nepřímo ovládat další zařízení (např. ventilaci), a typ B, který zajišťuje pouze vizuální a zvukovou signalizaci.

Norma dále specifikuje požadavky na indikaci a výstražnou signalizaci zařízení v případě poplachu (červená barva), připojení napájení (zelená barva) nebo poruchy (oranžová / žlutá barva). Indikátory zařízení musí být rovněž označeny nápisem viditelným v běžné pracovní poloze. Zařízení musí být také vybaveno zvukovou výstražnou signalizací. Vizuální a zvuková výstražná signalizace musí spustit současně v čase závislém na naměřené koncentraci CO v ppm (viz následující tabulka):

Koncentrace CO            Žádná signalizace            Signalizace 
 30 ppm           120 minut          
 50 ppm           60 minut            90 minut
 100 ppm           10 minut            40 minut
 300 ppm            -           3 minuty
                         

Na zařízení musí být dle požadavků normy umístěny čitelné a trvanlivé nápisy např. ve formě štítku, které obsahují následující informace:

 • Název výrobce nebo dodavatele, obchodní značka či jiný způsob jeho identifikace
 • Model zařízení a typ plynu který zařízení detekuje
 • Číslo této evropské normy (ČSN EN 50291-1)
 • Typ zřízení (A nebo B)
 • Sériové číslo zařízení nebo kód data výroby
 • Napájecí napětí, frekvence, maximální spotřeba energie (zařízení napájené ze sítě)
 • Typ a velikost výrobcem doporučených baterií (zařízení napájené bateriemi)
 • Postup výměny baterií a životnost zařízení

Norma dále popisuje, jaký má být obsah dokumentace dodávané se zařízením. Jedná se především o následující informace:

 • Podrobné informace o umístění a montáži zařízení
 • Popis činnosti po spuštění výstražné signalizace a popis všech signalizací
 • Seznam běžných látek v domácnosti, které mohou ovlivnit činnost zařízení
 • Upozornění na možné nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení
 • Požadované napájecí napětí, frekvence, dimenzovaní pojistky (je-li použita) a postup připojení zařízení do sítě (zařízení napájené ze sítě)
 • Typ a velikost výrobcem doporučených baterií včetně postupu jejich výměny a informací o jejich běžné provozní životnosti a podmínkách při vybití (zařízení napájené bateriemi)
 • Informace o předpokládané životnosti zařízení
 • Způsob použití a vlastnosti výstupního signálu (typ zařízení A)
 • Informace o doporučených provozních podmínkách (teplota, vlhkost)
 • Podmínky pro spuštění poplachu
 • Informace o působení CO na lidské tělo doplněné o upozornění, že toto zařízení nezabraňuje účinkům trvalé expozice CO a není schopno chránit jednotlivce při zvláštním nebezpečím
 • Výstraha že toto zařízení není náhradou za správnou montáž, provoz a údržbu spotřebičů paliv, odvětrávání a odvodu spalin

Obal zařízení musí dle ČSN EN 50291-1 opatřen upozorněním, že instalaci zařízení musí provádět kompetentní osoba a informacemi o skladování a dopravě. Dále musí být na obalu zřetelně vyznačeno upozornění: „Toto zařízení je navrženo pro ochranu jednotlivců před okamžitými účinky vystavení oxidu uhelnatému. Neposkytuje úplnou ochranu u jednotlivců při určitých podmínkách léčby. Pokud máte pochybnosti, konzultujte je se svým lékařem.“

Následující kapitola normy popisují postup a požadavky na provedení různých typů zkoušek, kterými je nutné hlásič CO otestovat. Norma dále v rámci přílohy popisuje účinky CO na lidský organismus a příznaky doprovázející otravu CO včetně informací o osobách, které mohou být na působení CO zvláště citlivé.

Norma má také druhou část ČSN EN 50291-2 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel – Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky, která se zabývá použitím hlásičů CO v karavanech, lodích a dalších rekreačních dopravních prostředcích. 

Veškeré hlásiče CO v portfoliu FireAngel splňují obě výše uvedené normy a jejich použití je vhodné jak v domácnosti, tak i v rekreačních dopravních prostředcích.

 

FireAngel 2018 100

Špičkové výrobky určené k ochraně před požárem a nebezpečnými plyny v domácnosti.

Adresa

Havlíčkova 1113/47

      750 02 Přerov, ČR

(+420) 581 222 262

info@fireangel.cz

(+420) 734 573 650

Po - Pá: 8:00 - 16:00

Důležité odkazy

Galerie

Designed & Developed with By FireAngel.cz