Oxid uhelnatý - tichý zabiják

Image

Oxid uhelnatý (CO) je nedráždivý plyn mrně lehčí než vzduch bez chuti, barvy a zápachu. Je extrémně hořlavý a vysoce toxický. Díky tomu získal nelichotivé označení „tichý zabiják“. Vzniká při nedokonalém spalování plynných, kapalných a tuhých paliv na bázi uhlíku, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký nebo není zajištěn dostatečný přísun kyslíku. Dříve se používal jako plynné palivo (součást svítiplynu).

 

Proč je oxid uhelnatý tak nebezpečný?

Oxid uhelnatý vstupuje do těla prostřednictvím dýchacích cest, odkud je následně absorbován do krevního řečiště. Jeho toxicita je způsobena silnou afinitou, tedy schopností slučovat se s jinými chemickými látkami. Po vdechnutí se váže asi 300krát rychleji na krevní barvivo hemoglobin než kyslík a vytváří sloučeninu karboxyhemoglobin (COHb). Tím zabraňuje vázání kyslíku na hemoglobin, čímž způsobuje jeho nedostatečnou distribuci do buněk, tkání a orgánů. Míra vázání oxidu uhelnatého na hemoglobin závisí na koncentraci CO v vdechovaném vzduchu, době expozice (tj. době po kterou organismus zůstává pod vlivem CO) a aktuálnímu stavu organismu. Díky silné vazbě trvá odstranění CO z krve mnoho hodin až dní.  

FireAngel 2018 100

Špičkové výrobky určené k ochraně před požárem a nebezpečnými plyny v domácnosti.

Adresa

Havlíčkova 1113/47

      750 02 Přerov, ČR

(+420) 581 222 262

info@fireangel.cz

(+420) 734 573 650

Po - Pá: 8:00 - 16:00

Důležité odkazy

Galerie

Designed & Developed with By FireAngel.cz