O FireAngel

Výzkum a vývoj

Image

Společnost FireAngel klade vysoký důraz na kvalitu a spolehlivost svých výrobků ve všech ohledech. Kromě ověřování shody s relevantními legislativními požadavky a standardy se produkty před uvedením do masové výroby testují v několika dalších důležitých aspektech. Díky neustálým investicím do personálu a vybavení se může společnost FireAngel pyšnit specializovaným týmem odborných pracovníků, který je zodpovědný za testování výrobků a jejich další vývoj. Například kouřový hlásič požáru prochází více než 55 testy, než je předán k certifikaci třetí stranou. Tím je zaručena vysoká jakost výrobků FireAngel a vy si můžete být jisti, že vás budou spolehlivě chránit po celou dobu jejich životnosti.

Pokročilá technologie testování baterie

U baterií testujeme impedanci, kapacitu, frekvenční charakteristiky a další parametry. Naměřené výsledky pravidelně ověřujeme a dále analyzujeme. Jedině tak si můžeme být jistí, že budou baterie schopny zařízení napájet po celou dobu jeho životnosti.

Image
Image

Testování životnosti zařízení

Pomocí speciální pece testujeme veškeré kritické komponenty umístěné na desce plošných spojů. K dispozici máme 3 pece nastavené na teploty 40 °C, 50 °C a 60 °C, kterými ověřujeme životnost použitých součástek ve výrobcích FireAngel. Tím se ujišťujeme, že vám naše výrobky budou spolehlivě sloužit minimálně po dobu, kterou uvádíme v jejich dokumentaci. 

Aerodynamický tunel

Stejně jako se testují vozy F1, i my se zabýváme areodynamikou našich výrobků. Pomocí syntetického kouře (aerosolu) kontrolovaně testujeme jeho proudění kolem hlásiče. Tím ověřujeme detekční schopnosti hlásiče při různých rychlostech proudění a koncentracích kouře. Před zabalením a expedicí je každý hlásič takto dvakrát testován v jednom z 5 našich aerodynamickcýh tunelů. Jsme jediný výrobce kouřových hlásičů požáru, který tyto zkoušky pravidelně provádí.  

Image
Image

Akustická komora

Aby naše výrobky byly ve shodě s přísnými evropskými standardy, je mimo jiné nutné otestovat i jejich akustické vlastnosti. K tomu je určena jedna ze 2 našich akustických komor. Tento speciálně upravený testovací prostor je absolutně bezdozvukový, to znamená, že se v něm zvuk nijak neodráží. Díky tomu je možné přesně změřit hlasitost akustické signalizace výrobků FireAngel bez jakýchkoliv rušení. 

3D tisk prototypů

Při výzkumu a vývoji používáme jen ty nejmodernější technologie a postupy. Samozřejmostí je tedy využití 3D tiskárny, díky které jsou schopni naši pracovníci vyrobit jakýkoliv sebesložitější prototyp nebo jeho součást přes noc. Tím se výrazně urychluje proces vývoje nových výrobků, což nám umožňuje flexibilně reagovat na neustále se vyvíjející se požadavky zákazníků. 

Image
Image

Zkoušky přepětí elektrostatickým výbojem

U výrobků FireAngel provádíme také testování odolnosti proti přepětí za pomoci elektrostatického výboje. Zejména u produktů napájených z elektrické sítě je důležité, aby byly dostatečně odolné vůči extrémním podmínkám, které mohou nastat, jako je například úder blesku. 

Testování elektromagnetické kompatibility (EMC)

Elektrická zařízení by při svém provozu neměla negativně ovlivňovat jiná elektrická zařízení a naopak. Touto problematikou se zabývá tzv. elektromagnetická kompatibilita (EMC). Výrobky FireAngel z tohoto důvodu testujeme v naší EMC komoře. Můžete si tak být jisti, že nebudou při provozu rušit zařízení ve vaší domácnosti a že nebude jejich činnost jakkoliv negativně ovlivněna jinými elektrickými zařízeními. 

Image

FireAngel 2018 100

Špičkové výrobky určené k ochraně před požárem a nebezpečnými plyny v domácnosti.

Adresa

Havlíčkova 1113/47

      750 02 Přerov, ČR

(+420) 581 222 262

info@fireangel.cz

(+420) 734 573 650

Po - Pá: 8:00 - 16:00

Důležité odkazy

Galerie

Designed & Developed with By FireAngel.cz