O FireAngel

Technologie

Image

Společnost FireAngel si vydobyla přední postavení na trhu mimo jiné díky využívání nejmodernějších technologií detekce požáru, oxidu uhelnatého a dalších nebezpečných plynů. Díky tomu jsou výrobky FireAngel schopny rychle a spolehlivě reagovat na vznikající nebezpečí a včasně upozornit uživatele. Čas v těchto situacích hraje zásadní roli a jakákoliv prodleva může mít fatální následky.

Multi-senzorová technologie Thermoptek

Image

Vysoký výkon – Maximální ochrana

Naše multi-senzorové hlásiče požáru disponující technologií Thermoptek kombinují pokročilou optickou detekci kouře vylepšenou o detekci vysoké teploty. Hlásiče nepřetržitě monitorují změnu teploty v okolí a pokud dojde k jejímu prudkému nárůstu, zvýší se automaticky citlivost optické měřící komory.

Image

Díky této technologii je jediný hlásič schopen výrazně rychleji reagovat na rychle i pomalu se rozvíjející typy požárů v porovnání s běžnými kouřovými hlásiči požáru.

Image

Teplotní detekce Thermistek

Image

Rychlá reakce - Včasné varování

Technologie Thermistek využívaná u teplotních hlásičů požáru FireAngel nepřetržitě monitoruje změny okolní teploty. Kombinuje vysoce přesný termistorový senzor třídy A1 (54 °C až 65 °C), prediktivní algoritmus, který je schopen předpovídat prudký nárůst teploty doprovázející požár, a unikátní radiační odrazivou plochu.

Image

Termistorový senzor je pomocí unikátní radiační odrazivé plochy ohříván nejenom prouděním (konvekcí), ale i sáláním (radiací) tepla. Díky tomu mají hlásiče s technologií Thermistek až o 50 % rychlejší reakci na rychle i pomalu se šířící typy požárů v porovnání s běžnými teplotními hlásiči.

Image

Bezdrátové propojení zařízení technologií Wi-Safe 2

Image

 

Bezdrátové propojení Wi-Safe 2

Wi-Safe 2 – Tato inteligentní technologie umožňuje bezdrátovou komunikaci s kterýmkoliv jiným produktem řady Wi-Safe 2. Jakmile jeden hlásič vyhlásí poplach, rozezní se signalizace u všech zbylých komponentů Wi-Safe 2 v bezdrátové síti. Každý z prvků v síti nepřetržitě komunikuje s ostatními odesíláním a přijímáním bezdrátových signálů. Pokud některý z hlásičů zaznamená přítomnost kouře, vysoké teploty nebo oxidu uhelnatého (CO), integrovaný radiový modul vyšle poplachový signál do komponentů Wi-Safe 2 v síti, aby byla zajištěna rychlá a spolehlivá reakce na hrozící nebezpečí.

Pokročilá ochrana

Výrobky produktové řady Wi-Safe 2 jsou navrženy pro maximální ochranu před požárem a oxidem uhelnatým zejména rizikových skupin osob, jako jsou senioři, malé děti, těhotné ženy, osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením či osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Inteligentní lokalizace

Funkce inteligentní lokalizace umožňuje snadné a rychlé vyhledání komponentu v síti Wi-Safe 2, který inicializoval vyhlášení poplachu. Při vyhlášeném poplachu dojde po stisknutí testovacího tlačítka, kterým je každý z komponent Wi-Safe 2 vybaven, k utišení signalizace u všech komponentů, kromě toho, který poplach vyhlásil. Tuto funkci oceníte zejména u rozsáhlejších aplikací s větším počtem komponentů v bezdrátové síti.

Jednoduchá instalace a konfigurace

Produkty Wi-Safe 2 mohou být vzájemně propojeny během několika sekund pomocí stisknutí dvojice tlačítek. Díky bezdrátové technologii ušetříte čas i finanční prostředky vynaložené na budování složité kabeláže a konfigurace systému.

Široké pokryti

Limitující vlastností autonomních hlásičů je kromě jejich omezeného dosahu detekce zejména možnost vyrozumění osob při hrozícím nebezpečí na větší vzdálenosti. Využitím technologie Wi-Safe 2 je možné tuto negativní vlastnost eliminovat a můžete si být jisti, že se osoby v domácnosti o vyhlášeném poplachu dozví, ať už se momentálně nacházejí kdekoliv. Portfolio Wi-Safe 2 zahrnuje mimo jiné produkty primárně určené pro osoby s různou závažností postižení sluchu či zraku, jako jsou stroboskopické majáky s vibrační podložkou či nízkofrekvenční sirény. 

Interlink alarms

Vzájemně bezdrátově je možné propojit až 50 komponentů produktové řady Wi-Safe 2. Dosah bezdrátového signálu je v otevřeném prostoru až 200 metrů, v zástavbě se dosah pohybuje v závislosti na specifických podmínkách v místě instalace kolem 35 metrů. Radiový signál pracuje s kmitočtem 868 MHz a je vysoce odolný proti rušení. Díky výše uvedeným vlastnostem lze snadno a efektivně zabezpečit i rozsáhlejší objekty.

Hlavní funkce produktů Wi-Safe 2

  • Snadná instalace a konfigurace – Montáž a vzájemné propojení zabere jen pár minut.
  • Jednoduché testování - Stisknutím testovacího tlačítka na kterémkoliv komponentu v síti dojde k otestování provozuschopnosti i zbylých zařízení.
  • Funkce Smart Silence™ - Možnost dočasného utišení signalizace a snížení citlivosti hlásiče při falešném poplachu způsobeného například výpary při vaření.
  • Funkce Sleep Easy™ - Možnost opakovaného utišení signalizace vybité baterie na dobu 8 hodin pro Váš klidný spánek.
  • Nízká energetická náročnost – Vybrané produkty řady Wi-Safe 2 disponují vestavěnou lithiovou baterií, která zajišťuje napájení zařízení po celou dobu jeho životnosti.
  • Pokročilá technologie detekce – Unikátní multi-senzorové technologie Thermoptek™ a Thermistek™ pro včasné a spolehlivé varování před nebezpečím a minimum falešných poplachů.
  • Vhodné pro rizikové skupiny osob – Díky unikátnímu příslušenství je možné zajistit maximální ochranu osob s postižením sluchu, zraku, seniory, děti, těhotné ženy či osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

FireAngel 2018 100

Špičkové výrobky určené k ochraně před požárem a nebezpečnými plyny v domácnosti.

Adresa

Havlíčkova 1113/47

      750 02 Přerov, ČR

(+420) 581 222 262

info@fireangel.cz

(+420) 734 573 650

Po - Pá: 8:00 - 16:00

Důležité odkazy

Galerie

Designed & Developed with By FireAngel.cz